Aktuality

Městská kulturní zařízení přijmou pracovníka na pozici:

programový a koordinační pracovník

Pracovní náplň:
• zpracování koncepce programové nabídky organizace včetně marketingu, tvorba animačních programů v Expozici času
• koordinace využitelnost objektů Expozice času a Městského klubu
• zpracovávání studií rozsáhlých projektů a programů
• koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje organizace

 

Požadavky:
Vzdělání: VŠ
Obor vzdělání: marketing, kultura, ekonomika, cestovní ruch, pedagogika
Praxe v oboru: v posledních 3 letech výhodou
Jazykové znalosti: cizí jazyk na komunikativní úrovni ( angličtina, němčina )
Další požadované dovednosti: uživatelská znalost práce na PC, kreativita, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet a tvořit

Platové podmínky: platová třída 12
Termín nástupu: květen 2015, zástup za MD
Předpoklady: Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
Bezúhonnost

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo, popř. reference sdělí... jméno, příjmení, kontakt.
K přihlášce připojte:
• Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další Informace Vám sdělí ředitel MKZ.

RNDr. Libor Svoboda
ředitel

Pozvánka na akce

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.