Aktuality

Vyhlašuje se výběrové řízení na programového pracovníka

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace vyhlašují výběrové řízení na programového a koordinačního pracovníka. Předpokládaný termín nástupu: září 2014. Přihlášky s životopisem, ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a návrhem programové nabídky MKZ na rok 2015 doručte osobně, příp. zašlete v zalepené obálce
s označením "Výběrové řízení PKP" nejpozději do 27. 8. 2014 do kanceláře Městských kulturních zařízení, p.o., Komenského 9, 785 01 Šternberk. Podrobnější informace se dozvíte po rozkliknutí titulku článku.

Pozvánka na akce

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.