pas klub

Městský klub

U3V

 www.e-senior.cz

- podrobné informace o studiu a o nabízených modulech - Garant studia ČZU Praha

- spolupráce s U3V UP Olomouc
semestrální forma studia, virtuální přednášky v sále Expozice času, studium i ověřování výsledků studia přes internet 
 Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční  přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a  internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena    seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Vstupním modulem v tříletém  cyklu je Astronomie, dále si studenti vybírají z pestré nabídky témat, např.: Etika, Geometrie,  Lesnictví, Historie myslivosti, Léčivé houby,  Čínská medicína v naší zahrádce. Jaké jsou  další výhody U3V – minimální náklady, studium si každý řídí sám z domova, možnost  využívat veřejný internet zdarma v knihovně, „bio – psycho - sociální“  rozvoj člověka.

 

Přihlášky v Expozici času nebo v MKZ.

Pozvánka na akce

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.