Pronájem prostor

English version

COMMUNITY CENTRE, Masaryková street 307/20, Šternberk

premises after a complete reconstruction of the building, modern halls to rent

 

Our offer:

 • We offer variable premises with capacity of 50 to 200 people in newly reconstructed and trendily equipped premises

 • We will prepare the premises for you according to your demands

 • In our premises you can hold:

  • a training, a presentation, a conference, a congress

  • a ball, a concert, an exhibition, a talk show

  • a cinema or theatre performance, a school performance

 

 • We will arrange your event according to your demands including the supporting programme or accommodation

 • We can guarantee a perfect traffic access – a train, a bus

 • We can offer enough parking places for your guests

 

 • Daily lightning / blackout

 • Air-conditioned premises

 • Surround sound and lightning according to your demands

 • Data projectors and screens

 

 • Internet connection

 • Technical support

 • Catering service

 

Big hall,   Small hall,   Conference hall,   Lecture hall

 

Trendily solved halls with a high level of variability, there is a possibility to enter an outside atrium from the Small hall. The halls are situated in the ground and first floor and there is also a spacious foyer with a changing room. All the building is wheelchair accessible.

 

Capacity and area of the halls:

 Hall

Size in m2

According to arrangement of people

"school"

"theatre"

 "banquet"  

"U-system"

Big hall

435

150 - 300

420

450

200

Small hall

202

40 - 80

90

100

60

Conference hall

220

40 - 80

90

100

60

Lecture hall

170

60

80

90

40

Rent:

 

Premises :

Big hall

Small hall

Conference hall

Lectute hal

Bar

Full price (“a commercial event”)

The whole day

14 000 Kč

9 000 Kč

9 000 Kč

5 000 Kč

1 500 Kč

clock rate

1 400 Kč

900 Kč

900 Kč

500 Kč

150 Kč

combined rate

 25 000 Kč -30 000 Kč    

Reduced rent - school, non-profit organisation, promosters *)

The whole day

7 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

3 000 Kč

0

clock rate

700 Kč

500 Kč

500 Kč

300 Kč

100 Kč

combinad rate

13 000 Kč -16 000 Kč  

clock rate max to 4 hours

In price there are included: a serviced changing room, a guard, fire supervision (provided by the lessor)

*) examples of the events:

- school, charity, foundation events

- meeting of the citizens (of the non-profit character)

- with a financial support of the town (the promoter is a recipient of a grant from the town budget)

 

All the prices are including VAT.

The time of the rent means the time in which the lessee has the use of the ordered premises.

Here is the operational code.

The rent of the premises and the price list of the community centre movables can be found here.

 

EXPOSITION OF TIME, ČSA 19, Šternberk

We offer a rent of a multifunctional attic hall in the Exposition of time in the second floor.

 

The whole day rent:

5 000 CZK / a day

Cultural and other events:

      600 CZK / an hour

Events of schools and other non-profit organisations:

3 000 CZK / a day
       400 CZK / an hour

Size of the hall:

  Big hall: 7 x 28,5 m  

area   200 m2

 

  Stage: 7,4 x 6,3 m

area  46,6 m2

Capacity of the hall according to the arrangement:

School -    60- 90 places

theatre -     150 places

banquet -          170 places

U- system -  80 places

Surround, scenic lightning, video projection

Terrace, trendily equipped kitchen and stage are also available to be used.

Pronájmy prostor MKZ Šternberk

market xmas

 

KULTURNÍ DŮM,  Masarykova 307/20,  Šternberk

 prostory po celkové rekonstrukci objektu, pronájem moderních sálů

Naše nabídka:

 • nabízíme variabilní prostory s kapacitou od 20 - 500 osob v nově rekonstruovaných a moderně vybavených prostorách
 • připravíme Vám prostory na míru dle Vašich požadavků
 • můžete u nás uspořádat:
  • školení, prezentaci, konferenci, kongres
  • ples, koncert, výstavu, besedu
  • divadelní a filmové představení, školní akademii
 • zajistíme Vaši akci na klíč včetně doprovodného programu nebo ubytování
 • garantujeme výbornou dopravní dostupnost - vlak, bus
 • nabízíme dostatek parkovacích míst pro Vaše hosty
 • denní osvětlení / zatemnění
 • klimatizované prostory
 • ozvučení a osvětlení dle požadavků
 • dataprojektory, plátna   
 • internetové připojení
 • technický support
 • cateringové služby

Foto:

Velký sál,   Malý sál,   Konferenční sál,   Komorní sál

Moderně architektonicky řešené sály s vysokou variabilitou, z Malého sálu je umožněn vstup do venkovního atria, sály se nachází v přízemí a v 1. poschodí budovy, k dispozici je prostorné foyer se šatnou. Celý objekt je bezbarierový.

kapacity a plochy sálů:

 Sál Velikost v m2 Počet osob dle uspořádání
"škola" "divadlo"  "raut"   "U-systém"
Velký sál 435 150 - 300 420 450 200
Malý sál 202 40 - 80 90 100 60
Konferenční sál 220 40 - 80 90 100 60
Komorní sál 170 60 80 90 40

nájemné:

Kulturní dům

   Velký sál   Malý sál

Konferenč- ní sál

Komorní sál      Bar
plná sazba („komerční akce“)
celý den  14 000 Kč   9 000 Kč   9 000 Kč   5 000 Kč   1 500 Kč
hodinová sazba    1 400 Kč      900 Kč      900 Kč      500 Kč    150 Kč
 
zlevněné pronájmy - příspěvkové organizace Města
celý den    7 000 Kč    5 000 Kč    5 000 Kč   3 000 Kč   v ceně
hodinová sazba       700 Kč       500 Kč       500 Kč      300 Kč    100 Kč
                                                                          

Hodinová sazba max. do 4 hodin

Možnost dohody smluvního nájemného                             

v ceně nájmu: šatna s obsluhou, vrátný, požární dozor do kapacity akce 200 osob (personálně zajišťuje pronajímatel)

Nájemné při využití techniky (ozvučení, scénické osvětlení, videoprojekce): Příplatek 1 500 Kč

Úklid po akcích (nadstandard): 150 Kč/1 hod./1 uklízečka

________________________________________________________________________________________________________

EXPOZICE ČASU, ČSA 19, Šternberk

svatební hostiny, rodinné oslavy, školení, přednášky, semináře, konference, módní přehlídky, ...

Nájemné v multifunkčním podkrovním sále v Expozici času ve druhém patře.

celodenní pronájem kulturní a jiné akce:

5 000 Kč / den

600 Kč/ hodina

celodenní pronájem akce škol a neziskových organizací: 3 000 Kč / den
   400 Kč / hodina

uzavření prostor pro přípravu akce:

1000 Kč/ den
uzavření prostor pro úklid po akci: 500 Kč / den
Rozměry sálu: velký sál: 7 x 28,5 m
  pódium: 7,4 x 6,3 m

Nájemné při využití techniky (ozvučení, scénické osvětlení, videoprojekce): Příplatek 500 Kč

Hodinová sazba max. do 4 hodin

Možnost dohody smluvního nájemného

V ceně nájmu: vrátný, požární dozor (personálně zajišťuje pronajímatel)

Úklid po akcích (nadstandard): 150 Kč/ 1 hod./ 1 uklízečka

 

Kapacity sálu podle uspořádání:

škola:     60- 90 míst

divadlo:      150 míst

raut:           170 míst

U- systém:   80 míst

 

 • denní osvětlení / zatemnění
 • terasa
 • kuchyňka
 • podium
 • klimatizované prostory
 • ozvučení a osvětlení dle požadavků
 • dataprojektory, plátna   
 • internetové připojení
 • technický support
 • cateringové služby

 

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014-2019 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.