Ceník služeb knihovna

Poplatky a pořádková opatření

Ceník placených služeb a poplatků knihovny

 

Zápisné (na 365 dní)

dospělí uživatelé (pracující)                                                                                                               150 Kč

děti (do 15let), studenti (do 26 let), starobní důchodci, držitelé průkazu ZTP                           80 Kč

 

Poplatky za speciální služby                                     

rezervace knih                                                                                                                                           5 Kč  

odložení z poličky                                                                                                                                      5 Kč

meziknihovní výpůjční služba                                                                                                             100 Kč

ztráta a poškození čtenářského průkazu a vystavení nového                                                    40 Kč

obsluha bez předložení čtenářského průkazu                                                                                 10 Kč

             

Poplatky z prodlení

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.

Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.

 

po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů se vybírá poplatek                                                                  10 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, I. upomínka                                                                                          30 Kč          

po uplynutí dalších 2 týdnů, II. upomínka                                                                                         60 Kč     

po uplynutí dalších 2 týdnů, III. upomínka                                                                                       150 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně IV. upomínka                                                                    200 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně V. upomínka                                                                     250 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně VI. upomínka-doporučený dopis                                300 Kč          

 

V případě, že ani po 6. upomínce se čtenář nedostaví do knihovny a neuvede záležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání právní cestou.

 

Náhrady

Knihy:       1. stejná kniha + 20 Kč za knihovnické zpracování

                  2. Cena knihy v případě, že kniha není na trhu k dispozici

Časopisy:  1. stejný časopis

                  2. cena časopisu

 

 

 

Veřejný internet

Tisk z internetu:

1 stránka textu černobíle                                                                                                         5 Kč

Pořizování textu:

1 stránka textu černobíle                                                                                                         5 Kč

 

Změny poplatků platí od 1.8..2023

© 2024 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu