Ceník služeb knihovna

Poplatky a pořádková opatření

Zápisné (na 365 dní)  
dospělí čtenáři 100 Kč
děti, studenti, důchodci,držitelé průkazu ZTP 50 Kč
držitelé průkazu ZTP/P zdarma
jednorázová výpůjčka 60 Kč
   
Místní knihovna Dalov   
dospělí čtenáři 40 Kč
děti, studenti, důchodci 20 Kč
   
Poplatky za speciální služby  
rezervace knih poštou 20 Kč
rezervace knih emailem   4 Kč
meziknihovní výpůjční služba 70 Kč
objednávka knih z Knihovny města Olomouce 60 Kč
ztráta čtenářského průkazu a vystavení nového 40 Kč
obsluha bez předložení čtenářského průkazu   5 Kč
   
Poplatky z prodlení  
Za překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.
Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.
po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů se vybírá poplatek 10 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů,  I.upomínka 30 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, II.upomínka 60 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, III. upomínka 150 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně IV.upomínka-dopis 200 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně V.upomínka-dopis 250 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně VI.upomínka-dopis 300 Kč
V případě, že ani po VI.upomínce se čtenář nedostaví do knihovny a neuvede
záležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání soukromoprávní cestou.
   
Náhrady  
Knihy:  
stejná kniha +50 Kč za knihovnické zpracování
cena fotokopie +80 Kč
Časopisy:  
stejný časopis +30 Kč
cena časopisu +30 Kč
Poškození čárového kódu  10 Kč
   
Kopírování  
A4 2 Kč
A4 oboustranně 4 Kč
A3 4 Kč
A3 oboustranně 8 Kč
Obrázkový list A4 5 Kč
   
Veřejný internet  
Pro registrované čtenáře knihovny je Internet 1 hodinu denně zdarma!  
Tisk z internetu:  
1 stránka textu černobíle 2,-Kč
1 stránka textu černobíle s obrázkem 5,-Kč
   
Pořizování textu  
zákaz tisku fotografií z Internetu a Flash disku  
tisk textu 2,-Kč/stránka černobíle
tisk textu s obrázkem 5,-Kč/stránka černobíle

 

Změny poplatků platí od 1.3.2019

© 2021 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu