KNIHOVNA OTEVŘENA

Návštěvníci musí dodržovat rozestupy, používat respirátory a desinfekci.

- maximální počet osob v půjčovně aktivně reguluje knihovník

- služba internetu není poskytována

- nelze využívat studijní místa

 

Od 1. 5. 2021 nabíhá obvyklý sankční režim (výpůjčky lze prodloužit přes internet, e-mailem či telefonicky)

- pokud si nechcete knihy sami vybírat z polic, můžete využít naší služby Knihy až pod nos. 

Knihy si můžete vybrat pomocí našeho on-line katalogu a objednat jejich převzetí u vchodu do knihovny. Tato služba je zdarma.

- možnost rezervace knih (tj. knih, které má někdo půjčeny) zůstává beze změn. Služba je zpoplatněna částkou 5 Kč

Od 12. 4. 2021 je nutno dodržovat obvyklou výpůjční dobu knih, která je jeden měsíc.

- veškeré poplatky hrazené v knihovně je možno platit kartou – upřednostňujeme tuto formu platebního styku

- aktuální půjčovní dobu kontrolujte na našem webu či Facebooku, může se měnit v souvislosti s aktuálními vládními opatřeními

Knihy až pod nos

 

Knihy až pod nos - objednávka knih v knihovně

 

Nechcete se zdržovat v knihovně příliš dlouho?

Můžeme Vám knihy dle Vašeho výběru připravit a Vy si je jen odnesete domů nebo pošlete pro ně někoho ze svých blízkých.

Čtenáři si knihy mohou objednat e-mailem na knihovna@mkzsternberk.cz

Při objednání je třeba uvést jméno čtenáře, číslo čtenářského průkazu a uvést informaci kdo knihy vyzvedne.

Knihy lze vybírat z našeho online katalogu ZDE

 

 

Knihovnice mohou také na Vaši žádost připravit balíček knih složený z titulů, které jste dosud půjčeny neměli.

 

Čtenář si může najednou takto půjčit maximálně 5 knih. Knihy je nutno objednat předem, vždy na další otevírací den.

 

Vaše knihovna ve Šternberku

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ (půjčovna, čítárna, studovna)

 • půjčování naučné literatury a beletrie
 • meziknihovní výpůjční služba
 • rezervace dokumentů
 • půjčování novin a časopisů - nová čísla prezenčně
 • prezenční půjčování fondu příruční knihovny a publikací regionálního charakteru
 • poskytování knihovnických a bibliografických informací
 • využívání Internetu
 • kopírování z materiálů knihovny
 • lekce knihovnicko-informační výchovy pro učně a studenty
 • tématické besedy a kulturní akce
 • prodloužení výpůjční doby pomocí e-mailu knihovna@mkzsternberk.cz

ODDĚLENÍ PRO DĚTI

 • půjčování naučné literatury a beletrie

 • rezervace dokumentů

 • poskytování knihovnických a bibliografických informací

 • lekce knihovnicko-informační výchovy pro základní školy

 • nabídka kulturně výchovných pořadů a literárních soutěží

 • vyhledávání informací o knihách v ONLINE katalogu

 • prodloužení výpůjční doby pomocí e-mailu knihovna@mkzsternberk.cz

„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“.


Dětské oddělení knihovny se zapojilo do celostátního projektu

„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“.

 • Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku školní docházky. Seznámíme prvňáčky s knihovnou i vhodnými  knížkami pro začínající čtenáře.

 • Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, která je napsána a ilustrována výhradně pro tento účel.

 • V tomto školním roce je to kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové „ První školní výlet“.

 • Do projektu se zapojily první třídy ZŠ Svatoplukova,  ZŠ Dr. Hrubého Šternberk a ZŠ nám. Svobody Šternberk.

 

© 2021 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu