Městská kulturní zařízení

Městská kulturní zařízení jsou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město Šternberk. Vznikla na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberk ze dne 13. června 2001. Součástí organizace jsou jednotlivá střediska, mezi které patří Městský klub - Kulturní dům, Městská knihovna a Expozice času. Hlavní náplní činnosti organizace je zajišťování kulturních a duchovních hodnot a společenského života občanů. V rámci této činnosti jsou pořádány kulturní programy a pořady pro veřejnost, odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, výstavy uměleckých děl, filmová a divadelní představení. Organizace provozuje knihovnu a muzeum. Městská kulturní zařízení dále pronajímají nebytové prostory v budovách, které mají svěřeny do správy k vlastnímu hospodářskému využití. 

Základní údaje:

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace
Masarykova 307/20
785 01 Šternberk

IČO: 00848751
datová schránka:  pjjk5jz

Spisová značka: Pr 1063 vedená u Krajského soudu v Ostravě

© 2024 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu