IV. ročník soutěže Šternberský pecen - nábor soutěžících

07. 10. 2023 10.00 hodin Kde: Kulturní dům Šternberk

Městská kulturní zařízení͜, příspěvková organizace Šternberk 
vyhlašuje IV. ročník soutěže v pečení domácího chleba

 

Podmínky soutěže:

Soutěžící se přihlásí k účasti E-mailem (reditelka@mkzsternberk.cz).

Každý soutěžící může dodat více soutěžních chlebů.

 

Přihláška musí obsahovat:

Jméno soutěžícího, bydliště (stačí město), kontakt (nebude dále zveřejněn)

Název soutěžního chleba

Návod na přípravu včetně použitých ingrediencí

 

 

 

Právo účasti:

Všichni bez rozdílu věku a místa bydliště.

 

Jediné pravidlo soutěže:

Jako surovina pro přípravu chleba nesmí být použita jakákoliv kupovaná směs.

 

Vlastnoručně upečený čerstvý chléb předá v sobotu 7. 10. 2023 od 10.00 do 11.00 hodin v Kulturním domě ve Šternberku.

Soutěžní chléb musí být označen jménem soutěžícího, kontaktními údaji vč. telefonního čísla. Ke každému soutěžnímu chlebu musí být dodán návod na přípravu vč. rozpisu použitých ingrediencí, který bude následně zveřejněn. Návod na přípravu prosíme zaslat společně s přihláškou ve formátu word.

Veřejná degustace a hodnocení porotou proběhne v sobotu 7. 10. 2023 v Kulturním domě ve Šternberku během konání akce Festival zdraví a inspirace.

Zajímavé ceny do soutěže věnovali vystavovatelé a ostatní účastníci festivalu.


Zpět na akce

© 2024 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu