Výběrová řízení

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici průvodce – edukátor v kultuře pro pracoviště Expozice času ve Šternberku.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Pracovní úvazek: 1,0

Místo výkonu práce: Šternberk

 

Popis práce:

• Podávání výkladu k určité problematice nebo expozičnímu objektu, poskytování informačních a demonstrátorských služeb v kulturních institucích včetně předvádění tradičních technologií či prací a aktivit spojených s prezentovanou expozicí či příslušným objektem.

• Zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněném kulturním zařízení, poskytování odborných výkladů a rozšířených informací pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka.

• Zajišťování dohledu nad instalovanými expozicemi a krátkodobými výstavami.

• Pokladní služby

• Spolupráce na akcích a provozu ve všech střediscích organizace

• Propagace Expozice času Šternberk prostřednictvím odborného a regionálního tisku, rozhlasu, televize, internetu i přímo při výchovně-vzdělávacích akcích pro veřejnost.

 

Kvalifikační předpoklady:

• Minimálně středoškolské vzdělání 

 

Další požadavky:

• Didaktické a organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, kreativita, pečlivost, samostatnost, iniciativa, časová flexibilita.

• Znalost textu o stálé výstavě Expozice času, text bude zaslán na vyžádání (reditelka@mkzsternberk.cz)

• Přizpůsobení se pracovní době: pondělí až pátek + soboty, neděle včetně státních svátků podle rozpisu služeb

• Schopnost nárazové práce pod časovým tlakem.

• Základní znalost práce s PC

• Řidičský průkaz skupiny B výhodou.

• Znalost anglického jazyka nebo německého jazyka výhodou.

• Čistý trestní rejstřík.

 

Nabízíme:

• Příspěvek zaměstnavatele na stravenky.

• 5 týdnů dovolené

• Prostor pro seberealizaci, zázemí stabilní příspěvkové organizace.

• Platové zařazení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (8. platová třída).

 

Přihláška musí obsahovat:

• Osobní údaje.

• Strukturovaný životopis.

• Motivační dopis s návrhem aktivit pro rozvoj edukační činnosti Expozice času

• Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

• Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (uchazeč předloží až při pozvání k ústnímu pohovoru).

 

Uzávěrka příjmu přihlášek je 15. 9. 2023 (doručení do sídla organizace Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, Masarykova 307/20, 785 01  Šternberk)

Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat předpoklady pro tuto pracovní pozici, budou vyzváni k ústnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Účastník uděluje souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o organizaci: www.mkzsternberk.cz.

Bližší informace: Marie Velká, ředitelka

 

 

 

 

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace vyhlašuje poptávkové řízení na instalaci podia pro adventní akce 2023

 

1. Předmět poptávky

Stabilní zastřešené podium  o rozměru min. 8 m x 6 m.

V plném rozsahu kryté strany a záď pro ochranu proti větru.

Pevné schody.

Vánoční světelná výzdoba podia s instalací. Požadovaná barva teplá bílá.

 

 

2. Termín realizace

Instalace podia nejpozději 1. 12. 2023 na Hlavním náměstí ve Šternberku.

Podium bude využito na adventní akce od 3. 12. 2023 do 17. 12. 2023 s předpokladem využití pro 5 akcí. Po termínu poslední akce následná odinstalace a odvoz v termínu nejpozději do 20. 12. 2023.

 

 

3. Cenová nabídka

Cenová nabídka musí obsahovat fotografie nabízeného podia vč. vizualizace světelné výzdoby.

Cenová nabídka musí obsahovat cenu vč. DPH.

 

4. Způsob a termín podávání nabídek

Vaši nabídku doručte v zalepené obálce na adresu Městská kulturní zařízení, Masarykova 307/20, 785 01  Šternberk v termínu do 15. 9. 2023, 14.00 hodin

Obálka musí být čitelně nadepsána „Advent 2023 - Podium,  NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně napsáno jméno a adresa odesílatele.

Výběrové řízení může být bez udání důvodů zrušeno.

Bližší informace:

Marie Velká, tel.: 734 583 634

 

 

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace vyhlašuje poptávkové řízení na ozvučení a osvětlení pro adventní akce 2023

 

1. Předmět poptávky

Světla

•front truss:  min. 4 x LED PAR – pro plné pokrytí přirozeným, teplým světlem.

•back truss:  min. 8 x LED PAR RGB

 

Tepelné zářiče pro tepelný komfort účinkujících.

 

P.A. Systém

•požadujeme profesionální zvukovou aparaturu, která je schopná rovnoměrně pokrýt hlediště plochy náměstí minimální hladinou 110 dB nezkresleného zvuku, proto preferujeme zavěšení na konstrukci 

•podiové monitory dle požadavků účinkujících

•mikrofony a stojany dle požadavků interpretů, které zašleme předem

•kompletní kabeláž, mikrofonní stojany, rozvod el. proudu do režie

 

FOH

•zvukový pult

 

Obsluha - minimálně zvukař, osvětlovač  a 1x podiový technik, který bude celou dobu akce připraven obsloužit interprety, školní sbory a ostatní vystoupení.

 

 

2. Místo a termíny realizace

 

Hlavní náměstí Šternberk

 

Neděle               3. 12. 2023 (16.30 – 20.00)

Středa                6. 12. 2023 (16.30 – 18.00)

Neděle               10. 12. 2023 (16.30 – 20.00)

Středa                13. 12. 2023 (16.30 – 18.00)

Neděle               17. 12. 2023 (16.30 – 20.00)

 

3. Způsob a termín podávání nabídek

Vaši nabídku s uvedením ceny včetně DPH doručte v zalepené obálce na adresu Městská kulturní zařízení, Masarykova 307/20,

785 01  Šternberk v termínu do 15. 9. 2023, 14.00 hodin

Obálka musí být čitelně nadepsána „Advent 2023 – Světla-zvuk,  NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně napsáno jméno a adresa odesílatele.

 

Výběrové řízení může být bez udání důvodů zrušeno.

 

Bližší informace:

Marie Velká, tel.: 734 583 634

 

 

 

© 2023 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu